Voorwaarden 0% BTW Regeling voor eigen woning

De btw op zonnepanelen is vanaf 1 januari 2023 afgeschaft.
De btw gaat omlaag van 21% naar 0%.
Dit zogenoemde nultarief geldt alleen als de zonnepanelen worden geïnstalleerd op woningen of bijgebouwen van een woning, zoals een schuur.
Particulieren hoeven de btw dan niet meer terug te vragen bij de Belastingdienst.

Het 0% BTW tarief geldt niet alleen voor de zonnepanelen, maar ook voor alle overige materialen die te maken hebben met het zonnepanelen-systeem

Een zakelijke klant, vereniging of stichting kan geen gebruik maken van de 0% BTW regeling.
De 0% BTW regeling geld niet voor Accu's, hierover moet wel BTW betaald worden.
Kosten die voortvloeien uit een valse verklaring van de btw vrijstelling zullen op u verhaald worden.